රාජපක්ෂලගේ දේශපාලනය කුජීත කලේ බැසිල්….. අඩෝ….මේ මොනවාද කියන්නේ…ජනතාව එලවා දමන්නට පෙර ඇමරිකාවට යන්න….සිරස මාධ්‍ය භාවිතය???

පසුගියදා පැවති රැස්වීමකදී බැසිල් රාජපක්ෂ විසින් මෙසේ අදහස් දැක්විය,” මේ රටේ විකාශන අයිතිය දෙන සංඛ්‍යාත එක සමාගමකට දුන්නා. එදා නෙලුම් කුලුන හදලා, සුනාමිය ආවත් අපේ සන්නිවේදනය අඩපණ නොවෙන්න හදන්න කියපු ඒ සංඛ්‍යාත ටික මහරාජා සමාගමට අතයටින් දුන්නා” යනුවෙනි. මේ අතර එම ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඊයේ සිරස News 1st ප්‍රවෘති විකාශය වෙමින් පවතින අවස්ථාවක හදිසියේම නිව්ස් වේදිකාවට … Continue reading රාජපක්ෂලගේ දේශපාලනය කුජීත කලේ බැසිල්….. අඩෝ….මේ මොනවාද කියන්නේ…ජනතාව එලවා දමන්නට පෙර ඇමරිකාවට යන්න….සිරස මාධ්‍ය භාවිතය???